ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI DE PROPRIETARI

 In Blog

ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI DE PROPRIETARI
-convocare
-desfasurare
-finalizare

AG este organul suprem de conducere a Asociatie de Proprietari. Este format din proprietarii apartamentelor sau spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, din cadrul condominiului, care au aderat la asociatia de proprietari.

Convocarea AG
Dupa constituirea asociatiei de proprietari, in fiecare an, in cursul primului trimestru este obligatorie intrunirea adunarii generale. Responsabilitatea convocarii acesteia cade in sarcina Comitetului Executiv. Din punctul meu de vedere dupa convocare, comitetul executiv sau membri acestuia, inclusiv Presedintele nu ar trebui sa fie implicati in conducerea lucrarilor AG.
In acest sens, revine AG sa aleaga un Comitet de Alegeri care sa conduca sedintele adunarii generale. Tot acest Comitet de Alegeri ar trebui sa se ocupe de identificarea membrilor asociatiei care ar fi potriviti pentru a fi numiti in organele de conducere. Se intelege ca membri Comitetului de Alegeri sunt incompatibili cu orice alta functie din cadrul Asociatiei.

Prin lege, Adunarea Generala se convoaca de catre Comitetul Executiv sau de Presedintele asociatiei de proprietari.

Se afiseaza la avizier, sau prin tabel convocator in care sunt trecuti toti proprietarii membri ai asocatiei, anuntul privind data la care va avea loc Adunarea Generala. Anuntul va cuprinde si ordinea de zi. Este necesar ca anuntul sa fie afisat cu cel putin 7 zile inainte de data la care va avea loc adunarea. Ar fi bine sa se incheie un proces-verbal in care sa fie consemnata data afisarii anuntului si faptul ca acesta a fost afisat in prezenta membrilor Comitetului Executiv. In acest moment consider ca se incheie atibutiile comitetului executiv sau presedintelui privitoare la adunarea generala.

Desfasurarea lucrarilor.
La data si ora stabilita prin convocare, sedinta va fi prezidata de comitetul pentru alegeri, in cazul in care acest comitet a fost ales la precedenta adunare generala, sau – dintre membri prezenti se alege acest comitet si un secretar al adunarii generale – care va consemna modul in ceare se va desfasura adunarea. Comitetul ales, va declara deschisa sedinta adunarii generale din data de .. si va verifica indeplinirea conditiilor privind legalitatea intrunirii – convocarea sa fie facuta cu cel putin 7 zile anterioare prin afisare ( se va verifica procesul verbal intocmit in acest sens), si tabelul convocator, precum si conditia referitoare la membri prezenti (jumatate plus unu din membri asociatiei). Ar fi bine sa existe cereri de aderare la asociate pentru a fi completate de proprietarii care vor sa participe la adunare si inca nu sunt membri. In cazul in care sunt indeplinite conditiile amintite sa va da citire ordinii de zi anuntate si se va verifica daca sunt propuneri pentru completarea ordinii de zi.
Daca sunt propuneri, acestea vor fi supuse spre aprobare adunarii, si in canditiile in care aceste propunerii intrunesc majoritatea vor fi trecute pe ordinea de zi.
Se va continua cu dezbaterea fiecarui punct trecut pe ordinea de zi si se vor adopta hotarari cu majoritatea celor prezenti.

Hotararea se consemneaza in registru de procese-verbale ale asociatiei de proprietari si se semneaza de catre toti membri comitetului executiv si se comunica in scris tuturor proprietarilor, nu numai membrilor.

In acest sens cred ca ar fi util crearea unui site al asociatiei de proprietari la care sa aiba acces toti proprietarii.

In cazul in care nu sunt intrunite conditiile privitoare la legalitatea intrunirii, se va constata de catre comitetul pentru alegeri acest fapt, se va suspenda adunarea generala urmand a fi reluata in maxim 10 zile, urmand sa se efectueze reconvocarea in aceleasi conditii cat mai repede.

Sa mai mentionam faptul ca fiecare proprietar are dreptul la un vot pentru proprietatea sa, iar in cazul in care se va hotarî cu privire la stabilirea fondurilor de investitii pentru consolidare, reabilitare si modernizare, votul fiecarui proprietar are o pondere egala cu cota-parte din proprietatea comuna.

Cred ca ar trebui constientizat mai bine faptul ca aceste decizii sunt necesare pentru ca practic aici se afla cheia sau domeniul cel mai important al asociatiei de proprietari, din punctul de vedere al proprietarilor. Sigur ca investitia directa care se simte cel mai bine este investitia in apartaament, sau spatiu individual, insa aceasta investitie este pusa in valoare de spatiul comun, mai ales ca este proprietate comuna chiar cladirea sau mai bine spus tot ce nu este prprietate exclusiva.
Ori trecerea timpului afecteaza proprietatea comuna, iar aceasta trebuie urmarita pentru a se observa la timp evenuale degradari, si mai mult deca atat este posibil cefectuarea de investitii care nu numai sa mentina confortul initia, ci chiar sa-l sporeasca, crescand astfel valoarea proprietatii. In aceasta consta diferenta intre investitie si reparatie, ori intretinere. Din pacate proprietarii nu mai fac investitii in proprietatea comuna, ci doar o intrretin eventual o repara.
Se admite reprezentarea membrilor care nu pot participa, insa reprezentant poate fi numai un membru de familie.

Av.Francisc GERBER

Recent Posts
Showing 3 comments
 • andrei beloiu
  Răspunde

  As vrea sa intreb daca in comitetul executiv si in functia de presedinte al asociatiei pot fi alesi numai proprietari (respectiv coproprietari)sau pot fi alesi si membri ai familiei care nu au aceasta calitate (de proprietar-adica sa zicem fiu,fiica proprietarului.)?

  • Francisc Gerber
   Răspunde

   Presedintele trebuie sa fie proprietar, membrii comitetului executiv (cu exceptia cenzorului – care poate fi din afara asociatiei/ un specialist economist-contabil) la fel se aleg dintre membrii asocatiei de proprietari (adica tot proprietari).

 • andrei beloiu
  Răspunde

  In asociatia din care fac eu parte presedintele si un membru al comitetului nu sunt proprietari,presedintele incasand si salariu,deciziile ecomico -financiare luate de comitet au fost considerate paguboase de mai multi proprietari printre care si eu,iar acum ne gandim cum sa-i facem sa plateasca pt ocuparea abuziva a functiilor si pagubirea proprietarilor. Credeti ca ar putea fi dati in judecata pt aceste lucruri?

Leave a Comment

Contact

Start typing and press Enter to search