BUNURILE COMUNE ALE SOTILOR, SITUATIA BUNURILOR DOBANDITE CU PLATA PRETULUI IN RATE/CREDIT

 In Blog

Potrivit art.339 C.civ “bunurile dobandite in timpul regimului comunitatii legale de oricare dintre soti sunt, de la data dobandirii lor, bunuri comune in devalmasie ale sotilor”.
In cazul achizitionarii prin credit/plata pretului in rate a unui imobil in faza de proiect, dreptul de proprietate asupra constructiei nu se dobandeste la data incheierii contractului de construire (care are ca obiect in realitate o obligatie de a face), deoarece – fiind vorba de un bun viitor – constructia nu exista inca. Se dobandeste doar un drept de creanta care indreptateste la transmiterea proprietatii asupra constructiei, dreptul de proprietate dobandindu-se ulterior la data procesului verbal de predare-primire a constructiei.
Fata de aceasta situatie, daca contractul de construire se incheie anterior casatoriei, dar predarea-primirea are loc in timpul casatoriei, dreptul de creanta este bun propriu, dar dreptul de proprietate este comun (cu exceptia situatiei in care pretul imobilului a fost achitat integral inaintea casatoriei de catre unul dintre soti, imobilul fiind bun propriu).
Similara este solutia si in ipoteza incheierii unui antecontract de vanzare-cumparare inaintea casatoriei urmat de perfectarea –in timpul casatoriei – a actului de vanzare-cumparare. In temeiul antecontractului se dobandeste doar un drept de creanta (bun propriu), dar – deoarece transmiterea proprietatii se realizeaza in timpul casatoriei – bunul va fi considerat comun.
In cazul bunurilor dobandite cu plata pretului in rate, jurisprudenta a stabilit ca data dobandirii bunului cumparat este data incheierii contractului, in functie de care se stabileste daca bunul este propriu (daca data dobandirii este situata inaintea incheierii casatoriei) sau comun (daca data incheierii contractului este situata in timpul casatoriei).
Perioada platii ratelor nu are importanta pentru determinarea naturii juridice a bunurilor.
Cu toate acestea daca bunul este dobandit inainte de casatorie, iar o parte din rate sunt platite in timpul casatoriei, bunul ramane propriu dar plata ratelor de catre sotul proprietar poate influenta contributia sa la dobandirea bunurilor comune (in sensul diminuarii acestei contributii). Ratele platite de sotul neproprietar ii confera acestuia un drept de creanta valorificabil pe calea unei actiuni in pretentii impotriva celuilalt sot.
De asemenea, faptul ca o parte din rate au fost platite numai de unul dintre soti nu determina neaparat o contributie mai mica din partea celuilalt sot la suportarea lor, deoarece cota de contributie se stabileste in raport cu totalitatea bunurilor, iar nu in raport cu fiecare categorie de bunuri.
In practica se intalneste si situatia in care bunul este dobandit in timpul casatoriei, dar ratele nu au fost integral platite inainte de desfacerea acesteia, caz in care – la partaj – obligatia de plata a restului ratelor va fi inclusa in pasivul masei de partajat.

Av.GABRIELA GERBER

Recent Posts
Showing 2 comments
  • sorina
    Răspunde

    Cred ca legea este suficient de clara privitor la aceste tipuri de litigii, dar in continuare exista dispute foarte mari in cazul multor divorturi.

  • Mihai
    Răspunde

    Ar fi bine sa se poata trece totul de comun acord doar pe unul din soti,pt ca la plata impozitelor sa nu fie ambii ipozitati cu mai multe locuinte,deoarece ei si asa figureaza doar cu jumatati de locuinte….

Leave a Comment

Contact

Start typing and press Enter to search