Recuperarea creanțelor. Cerere de valoare redusă

 In Blog
cerere de valoare redusa

Recuperarea creanțeor – cerere de valoare redusă

Recuperarea creanțelor – Cerere de valoare redusă

Cerere de valoare redusă – o altă cale de recuperare a creanțelor, decât cea prezentată în articolul anterior.

Ce înseamnă valoarea redusă?

Valoarea care nu depășește 10.000 lei.   Cred că este o valoare suficientă pentru a putea fi utilizată această procedură specială. De subliniat faptul că în această valoare nu intră dobânzile, cheltuielile de judecată și alte venituri accesorii. Valoarea este calculată la data sesizării instanței.

Excluderi:

Prezenta procedură nu se aplică în materie fiscală, vamală sau administrativă și nici în ceea ce privește răspunderea statului pentru acte sau omisiuni în cadrul autorității publice.

De asemenea nu se pot formula pe această procedură, cereri referitoare la:

• starea civilă sau capacitatea persoanelor fizice;
• drepturile patrimoniale născute din raporturile de familie;
• moștenire;
• insolvență, concordatul preventiv, procedurile privind lichidarea societăților insolvabile și a altor persoane juridice sau alte proceduri asemănătore;
• asigurări sociale;
• dreptul muncii;
• închirierea unor bunuri imobile, cu excepția acțiunilor privind creanțele având ca obiect plata unei sume de bani;
• arbitraj;
• atingeri aduse dreptului la viață privată sau altor drepturi care privesc personalitatea.

Instanța competentă

Instanța competentă este judecătoria, competența teritorială fiind stabilită conform dreptului comun.

Procedura

Procedura se declanșează prin trimiterea/depunerea formularului completat la judecătorie. La acest formular se anexează înscrisurile prin care reclamantul dovedește pretențiile. În cazul în care informațiile furnizate nu sunt suficiente, instanța îl va înștiința pe reclamant printr-un alt formular-tip.
Dacă reclamantul nu se conformează solicitărilor instanței, în termenul stabilit, aceasta va anula cererea informă.

Procedura este scrisă și nu se desfășoară în ședință publică. Dacă apreciază necesar, instanța poate dispune înfățișarea părților. Taxa de timbru este de 50 lei, dacă valoarea solicitată nu depășește 2000 lei și 200 lei pentru valoarea cererii care depășește 2000 lei.

După primirea formularului completat corect, instanța va trimite pârâtului un alt formular, însoțit de formularul completat de reclamant precum și de pe înscrisurile depuse de acesta. În termen de 30 de zile pârâtul completează la rândul său formularul primit și îl depune la instanță. Pârâtul poate răspunde și prin alt mijloc adecvat, fără a utiliza formularul primit. Numai reclamantul are obligația de a completa formularul inițial, fără o altă variantă.

Poziția pârâtului va fi comunicată de instanță reclamantului. De asemenea instanța, luând cunoștință de apărările pârâtului, poate solicita părților să furnizeze mai multe informații. În acest sens stabilește un termen care nu poate depăși 30 de zile, de la primirea răspunsului pârâtului.
Instanța poate încuviința administrarea și a altor probe, care nu implică cheltuieli disproporționate față de valoarea cererilor introduse.
Instanța poate soluționa cererile fără a acorda un temen în acest sens. În cazul în care fixează un termen pentru soluționarea cererilor, va cita părțile.

Cererea va fi soluționată de instanța, în termen de 30 de zile de la primirea tuturor informațiilor necesare, sau de la dezbaterea orală, dacă a fixat termen în acest sens.

Hotărârea este executorie.

Cale de atac

Hotărârea pronunțată de judecătorie poate fi atacată numai cu apel, care va fi soluționat de tribunal. Apelul trebuie formulat în 30 de zile de la comunicarea hotărârii pronunțată de judecătorie.
Pentru o cauțiune de 10% din valoarea contestată, instanța de apel poate suspenda executarea hotărârii atacate.
Hotărârea tribunalului este definitivă.

Concluzii

Din punctul meu de vedere este o procedura care în principiu se judecă fără prezența părților și pe bază de înscrisuri. Valoarea de 10.000 lei permite utilizarea acestei proceduri speciale, relativ des, însă probatoriul este simplist, deci pretențiile trebuie dovedite, în principal, prin înscrisuri completate de explicații.

Prin urmare, această cerere de valoare redusă este o alternativă de luat în considerare, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile mai sus arătate, față de ordonanța de plată, despre care aveți informații aici.

Av Francisc Gerber

 

Recommended Posts

Leave a Comment

Contact

Start typing and press Enter to search