Cum ceri consultanță:

 • Nume +prenume
 • E-mail de contact
 • Descrierea problemei dvs

 Reguli de consultanță:

 • Consultanta online – pentru probleme cu un grad scăzut de complexitate pentru care răspunsul nu necesită documentare amănunţită sau timp alocat suplimentar
 • Pentru speţele complexe se va percepe un onorariu negociat şi acceptat. Onorariul va fi unul diferenţiat, în funcţie de tipul, noutatea, gradul de complexitate al speţei, timpul alocat studierii situaţiei dvs, numărul de întâlniri necesare, volumul de muncă, constrângerile de timp în care avocatul este obligat de împrejurările cauzei să acţioneze pentru a asigura servicii legale performante
 • Pentru a beneficia de această facilitate, completaţi câmpurile, respectând instrucţiunile
 • Expuneţi în mesaj problema cu care vă confruntaţi cât puteţi de exact şi de detaliat
 • În baza mesajului dvs se va face o evaluare a cazului, o identificare a problemelor şi a soluţiilor, cu o estimare a costurilor (dacă e cazul) şi a duratei de timp necesară rezolvării.
 • Răspunsul va veni în cel mai scurt termen posibil (24-48 h)
 • Informaţiile pe care le furnizaţi vor fi confidenţiale
 • Răspunsurile nu vor putea fi complete şi exhaustive, ele având drept scop în principal informarea şi orientarea dvs în domeniul juridic, fără a genera o relaţie contractuală avocat-client, cel puţin într-o primă fază
 • Pentru a stabili o întâlnire în scopul de a beneficia de o consultanţă specifică, puteţi contacta avocaţii membri ai cabinetului, conform datelor de contact regăsite pe site.
Contact

Start typing and press Enter to search