Suntem o echipă de avocaţi tineri, dinamici, dedicaţi profesiei, cu o experienţă de peste 10 ani exclusiv în profesia de avocat, experienţă pusă la dispoziţia dvs printr-o serie de servicii complexe şi de calitate.

Avocat Francisc Gerber şi avocat Gabriela Gerber sunt membri ai Baroului Bucureşti din anul 2002, titulari ai Cabinetelor de avocat, în prezent funcţionând ca şi cabinete grupate pentru o mai eficientă activitate.

Seriozitatea noastră face ca răspunsul la problemele dvs să fie unul prompt şi adecvat, bazat pe experienţă şi cunoştinţe solide în domeniu.

Abordarea cu profesionalism şi eficienţă a problemelor dvs înlătură nesiguranţa şi neclarităţile, oferă soluţii, contribuie la rezolvarea cât mai rapidă a problemelor.

Echipa noastră menţine o permanentă comunicare cu clienţii în scopul informării prompte în legătură cu stadiul soluţionării problemelor fiecăruia pentru respectarea angajamentelor asumate.

Colaborăm în foarte bune condiţii şi cu alţi profesionişti în domeniu (mediatori, notari, executori judecatoreşti, experţi contabili, experţi tehnici, traducători autorizaţi), facilitând astfel contactul cu specialistul care va rezolva/pune în executare/evalua conflictul dvs juridic.

Vă stam la dispoziţie – prin intermediul site-ului – nostru cu o rubrică dedicată unui prim contact avocat-client unde puteţi adresa întrebări şi obţine consultanţă juridică gratuită (în cazul problemelor mai puţin complexe, pentru a obţine o orientare în hăţişul juridic şi legislativ) ori o îndrumare mai amplă contra unui onorariu negociat ( în cazul în care rezolvarea problemei dvs necesita timp alocat suplimentar, resurse, studiu aprofundat etc.).

De asemenea, permanent vom dezbate teme juridice de interes şi vă vom aduce la cunoştinţă noutăţile legislative de impact.

Avocat Francisc Gerber –  Avocat Gabriela Gerber

Contact

Start typing and press Enter to search