DREPTURILE CREDITORILOR CU PRIVIRE LA PARTAJ

 In Blog

DREPTURILE CREDITORILOR CU PRIVIRE LA PARTAJ

Legea reglementeaza un mijloc preventiv de ocrotire a drepturilor creditorilor personali ai copartasilor care consta in dreptul de a interveni in procedura partajului. Acest mijloc il constituie dreptul de opozitie la imparteala, incercandu-se astfel prevenirea ineficacitatii partajului prin introducerea ulterioara a actiunii pauliene de catre creditori.

Opozitia la partaj este posibila atat in cazul partajului conventional, cat si in cazul partajului judiciar, indifferent daca este un partaj total sau partial, partaj rezultand din succesiunea sau din comunitatea de bunuri, respectiv un regim matrimonial.

Opozitia la partaj da dreptul creditorilor personali ai coindivizarilor de a participa personal la operatiunea de imparteala, care nu se poate realiza in absenta lor, dar nu le da dreptul de a se opune in vreun mod partajului.

Opozitia poate fi facuta in orice moment, inainte sau dupa inceperea operatiunii de partajare a bunurilor indivize, dar – in toate cazurile – inainte de finalizarea partajului si atribuirea loturilor.

Reglementarea legala se regaseste in prevederile art. 679 C.civ referitor la Drepturile creditorilor personali ai coproprietarului:
„(1) Creditorii personali ai unui coproprietar vor putea, de asemenea, să intervină, pe cheltuiala lor, în partajul cerut de coproprietari ori de un alt creditor. Ei nu pot însă să atace un partaj efectuat, afară numai dacă acesta s-a făcut în lipsa lor şi fără să se ţină seama de opoziţia pe care au făcut-o, precum şi în cazurile când partajul a fost simulat ori s-a făcut astfel încât creditorii nu au putut să intervină în proces.
(2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile şi în cazul creditorilor care au un drept de garanţie asupra bunului comun ori al celor a căror creanţă s-a născut în legătură cu conservarea sau administrarea acestuia”.

Opozitia poate fi facuta in orice forma, intrucat legea nu prevede vreo conditie speciala, cu conditia ca actul sau modalitatea prin care este facuta sa fie adusa la cunostinta coindivizarilor. Se poate realiza pe 2 cai: fie direct, printr-o declaratie formala, fie indirect, prin orice act din care se poate deduce neindoielnic intentia creditorilor de a participa la partaj.

Efectele juridice ale opozitiei constau in:
– Creditorul oponent trebuie chemat la imparteala, in caz contrar avand dreptul de a o ataca pe calea actiunii pauliene,
– Creditorul chemat are dreptul sa supravegheze regularitatea operatiunilor impartelii, dar el nu poate impune ca imparteala sa se faca potrivit intereselor sale.
– Opozitia valoareaza poprire, astfel ca bunurile care cad in loturile coindivizarului debitor sunt indisponibilizate.

Av.Gabriela GERBER

Recent Posts

Leave a Comment

Contact

Start typing and press Enter to search