EXPERTIZA PSIHOLOGICA JUDICIARA IN CAUZELE PRIVIND COPII MINORI

 In Blog

EXPERTIZA PSIHOLOGICA JUDICIARA IN CAUZELE                                                         PRIVIND COPII MINORI

 

Particularitatile raporturilor juridice nascute din relatiile de familie implica profunde legaturi psihologice, iar in cazul divortului si a implicarii copiilor minori spetele devin complexe din acest punct de vedere. Astfel ca judecatorul chemat sa solutioneze aceste dosare are posibilitatea incuviintarii unei expertize psihologice intrucat faptele si imprejurarile ce tind a fi probate exced posibilitatilor de stabilire de catre judecator.In plus, rezultatele raportului de expertiza pot constitui obiect de dezbatere contradictorie in fata instantei, in timp ce aprecierea judecatorului nu poate fi cunoscuta decat dupa redactarea hotararii, neputand fi deci discutata.

Forta probanta a concluziilor raportului de expertiza psihologica este aceea a unei probe lasata la libera apreciere a judecatorului, avand o forta probanta egala cu a celorlalte probe. Cu toate acestea, deoarece reprezinta o lucrare tehnico-stiintifica inlaturarea ei din ansamblul probator ar trebui sa fie temeinic motivata pe celalalte probe administrate sau ar putea fi inlaturata prin efectuarea unei noi expertize psihologice care sa dea posibilitatea instantei pronuntarii unei solutii prin coroborarea cu restul probelor.

Incuviintarea expertizei psihologice se realizeaza in conditiile art.330 Cpc, cu referire la alin3 in special care dispune: “ In domenii strict specializate,in care nu exista experti autorizati, din oficiu sau la cererea oricaror dintre parti, judecatorul poate solicita punctul de vedere al unora sau mai multor personalitati sau specialisti din domeniul respectiv “. Aceasta in conditiile in care efectuarea expertizelor de specialitate judiciare se efectueaza in temeiul OG 2/2000. Ordonanta a fost insa adoptata anterior reglementarii modului de exercitare a profesieide psiholog cu drept de libera practica, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania prin Lg 213/2004. Registrul Unic al Psihologilor este un document public,iar inscrierea in acesta certifica calitatea de psiholog, dreptul de a exercita activitatile specifice psihologului si competentele lor profesionale, acestia putand efectua expertize psihologice cu realizarea conditiilor stabilite de Standardele de Calitate din Serviciile Psihologice emise de Colegiul Psihologilor din Romania.

Obiectivele expertizelor psihologice in astfel de cauze pot avea in vedere, cu titlu exemplificativ si nu exhaustiv:

– evaluarea legaturilor de atasament dintre mama/copil,respectiv tata/copil

– identificarea tipului de relatie a copilului cu fiecare parinte in timpul/dupa divortul acestora

– evaluarea abilitatilor parentale ale mamei/tatalui

– evaluarea stilului parental al mamei/tatalui

– evaluarea nevoilor specific stadiului de dezvoltare a copilului

– investigarea competentei copilului de a face fata diferenta dintre adevar si minciuna, respectiv activitati manipulatoare

– evaluarea legaturilor de atasament pe care copilul le are fata de alte persoane decat parintii si care sunt relevante pentru cresterea si educarea acestuia

– evaluarea stimei de sine a copilului

– investigarea opiniei copilului fata de divortul parintilor si stabilirea locuintei

– evaluarea impactului pe care divortul l-a produs asupra copilului

– evaluarea personalitatii parintilor si identificarea factorilor de personalitate care le ar putea afecta abilitatile parentale

– evalurea consecintelor psihologice ale abuzului/neglijarii asupra copilului

– evaluarea impactului violentei familial asupra copilului si a parintelui neabuziv

– investigarea opiniei copilului fata de relocarea propusa de unul dintre parinti

Desi astfel de expertize pot orienta foarte clar judecatorul in solutia ce o va pronunta, constat o reticenta in  incuviintarea unei astfel de probe, ramand ca hotarerea sa fie data pe probe testimonial si alte probe care nu pot patrunde adecvat in motivatia si complexitatea  relatiilor de familie si a specificului de dezvoltare a minorilor.

Ar trebui sa se inteleaga de catre toti participantii in astfel de dosare si de instituiile implicate importanta majora a masurilor pe care le dispun in conturarea caracterului si dezvoltarii minorilor care trec prin astfel de situatii de viata si a viitorului societatii noastre.

Av.Gabriela GERBER

 

Recent Posts

Leave a Comment

Contact

Start typing and press Enter to search