FELURILE ÎN CARE “SE IMBRACĂ” VIOLENȚA DOMESTICĂ

 In Blog

Recunoașterea abuzului este primul pas spre a obține ajutor.

         Abuzul în familie adesea escaladează de la amenințări și injurii la violență. Și, în timp ce prejudiciul fizic poate fi pericolul cel mai evident, consecințele emoționale și psihologice ale abuzului în familie sunt, de asemenea, severe.

          Relațiile emoțional abuzive îți pot distruge stima de sine, pot duce la anxietate și depresie. Nimeni nu ar trebui să suporte acest tip de durere.

          Primul pas către eliberare este recunoașterea faptului că situația în care te afli este abuzivă.

            S-a scris mult, s-a vorbit mult, dar din practica mea curentă am observat că nu întotdeauna s-a înțeles noțiunea de violență și că se poate apela la instanță și solicita un ordin de protecție și atunci când există  “doar” amenințări sau dacă sunt hărțuiri în mediul on-line.         

            Tăcând și neacționând victimele se expun pe ele și de multe ori și pe copii lor minori unor traume din ce în ce mai mari.

            Cadrul legal al emiterii ordinului de protecție este reprezentat de Legea nr. 217 din 22 mai 2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice cu modificările şi completările ulterioare.

           Din însăşi lecturarea art. 4 alin. 1 din Legea nr. 217/2003, se poate constata varietatea formelor sub care aceasta se manifestă, respectiv: 

„a) violenţa verbală – adresarea printr-un limbaj jignitor, brutal, precum utilizarea de insulte, ameninţări, cuvinte şi expresii degradante sau umilitoare;

b) violenţa psihologică – impunerea voinţei sau a controlului personal, provocarea de stări de tensiune şi de suferinţă psihică în orice mod şi prin orice mijloace, prin ameninţare verbală sau în orice altă modalitate, şantaj, violenţă demonstrativă asupra obiectelor şi animalelor, afişare ostentativă a armelor, neglijare, controlul vieţii personale, acte de gelozie, constrângerile de orice fel, urmărirea fără drept, supravegherea locuinţei, a locului de muncă sau a altor locuri frecventate de victimă, efectuarea de apeluri telefonice sau alte tipuri de comunicări prin mijloace de transmitere la distanţă, care prin frecvenţă, conţinut sau momentul în care sunt emise creează temere, precum şi alte acţiuni cu efect similar;

c) violenţa fizică – vătămarea corporală ori a sănătăţii prin lovire, îmbrâncire, trântire, tragere de păr, înţepare, tăiere, ardere, strangulare, muşcare, în orice formă şi de orice intensitate, inclusiv mascate ca fiind rezultatul unor accidente, prin otrăvire, intoxicare, precum şi alte acţiuni cu efect similar, supunerea la eforturi fizice epuizante sau la activităţi cu grad mare de risc pentru viaţă sau sănătate şi integritate corporală, altele decât cele de la lit. e);

d) violenţa sexuală – agresiune sexuală, impunere de acte degradante, hărţuire, intimidare, manipulare, brutalitate în vederea întreţinerii unor relaţii sexuale forţate, viol conjugal;

e) violenţa economică – interzicerea activităţii profesionale, privare de mijloace economice, inclusiv lipsire de mijloace de existenţă primară, cum ar fi hrană, medicamente, obiecte de primă necesitate, acţiunea de sustragere intenţionată a bunurilor persoanei, interzicerea dreptului de a poseda, folosi şi dispune de bunurile comune, control inechitabil asupra bunurilor şi resurselor comune, refuzul de a susţine familia, impunerea de munci grele şi nocive în detrimentul sănătăţii, inclusiv unui membru de familie minor, obligația de a da socoteală pentru toate cheltuielile inclusiv să aduci chitanțe,precum şi alte acţiuni cu efect similar;

f) violenţa socială – impunerea izolării persoanei de familie, de comunitate şi de prieteni, interzicerea frecventării instituţiei de învăţământ sau a locului de muncă, interzicerea/limitarea realizării profesionale, impunerea izolării, inclusiv în locuinţa comună, privarea de acces în spaţiul de locuit, deposedarea de acte de identitate, privare intenţionată de acces la informaţie, precum şi alte acţiuni cu efect similar;

g) violenţa spirituală – subestimarea sau diminuarea importanţei satisfacerii necesităţilor moral-spirituale prin interzicere, limitare, ridiculizare, penalizare a aspiraţiilor membrilor de familie, a accesului la valorile culturale, etnice, lingvistice ori religioase, interzicerea dreptului de a vorbi în limba maternă şi de a învăţa copiii să vorbească în limba maternă, impunerea aderării la credinţe şi practici spirituale şi religioase inacceptabile, precum şi alte acţiuni cu efect similar sau cu repercusiuni similare;

h) violenţa cibernetică – hărţuire online, mesaje online instigatoare la ură pe bază de gen, urmărire online, ameninţări online, publicarea nonconsensuală de informaţii şi conţinut grafic intim, accesul ilegal de interceptare a comunicaţiilor şi datelor private şi orice altă formă de utilizare abuzivă a tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor prin intermediul calculatoarelor, telefoanelor mobile inteligente sau altor dispozitive similare care folosesc telecomunicaţiile sau se pot conecta la internet şi pot transmite şi utiliza platformele sociale sau de e-mail, cu scopul de a face de ruşine, umili, speria, ameninţa, reduce la tăcere victima.”

Av.Gabriela GERBER

Recent Posts

Leave a Comment

Contact

Start typing and press Enter to search