Poate părintele să desemneze un tutore pentru copilul său în cazul în care acesta ar putea ajunge să fie lipsit de ocrotire părintească?

 In Blog

Poate părintele să desemneze un tutore pentru copilul său în cazul în care acesta ar putea ajunge să fie lipsit de ocrotire părintească?

Pentru ca mi s-a pus destul de des intrebarea aceasta, subliniez faptul ca părintele poate desemna, prin act unilateral sau prin contract de mandat, încheiate în formă autentică, ori, după caz, prin testament, persoana care urmează a fi numită tutore al copiilor săi.

 Atât contractul de mandat (care este un act încheiat pentru cauză de moarte), cât şi testamentul se înscriu în Registrul Naţional Notarial al Testamentelor Autentice.

Această desemnare poate fi revocată oricând de către părinte, chiar şi printrun înscris sub semnătură privată. Înscrisul prin care se revocă persoana desemnată pentru a fi numită tutore se va înscrie în registrele publice specializate, respectiv în Registrul Naţional Notarial al Testamentelor Autentice (în cazul în care desemnarea sau revocarea persoanei care ar urma să fie numită tutore a fost făcută prin testament) sau în Registrul Naţional Notarial al Revocărilor de Procuri (în cazul în care desemnarea persoanei care ar urma să fie numită tutore a fost făcută prin contract de mandat).

Notarul public sau instanţa de tutelă, după caz, are obligaţia să verifice la registrele prevăzute mai sus dacă persoana desemnată pentru a fi tutore nu a fost revocată.

Av.Gabriela GERBER

Recent Posts

Leave a Comment

Contact

Start typing and press Enter to search