RECUNOASTEREA HOTARARILOR JUDECATORESTI PRONUNTATE IN STRAINATATE

 In Blog

RECUNOASTEREA HOTARARILOR JUDECATORESTI PRONUNTATE IN STRAINATATE

Începând cu data de 10.01.2015, se aplică Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (denumit în continuare RBIbis.

RBIbis se aplică de către toate statele membre și elimină procedura de exequatur numai pentru hotările pronunțate în baza unei acțiuni introduse după 10.01.2015.

Chiar dacă RBIbis a abrogat Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială, Regulamentul (CE) nr. 44/2001 va continua să se aplice pentru următoarele categorii de hotărâri:
– hotărâri pronunțate înainte de 10.01.2015 și
– hotărâri pronunțate după 10.01.2015, dar în baza unei acțiuni depuse înainte de 10.01.2015.

Recunoasterea hotararilor judecatoresti pronuntate in strainatate este reglementata de dispozitiile Codului de procedura civila (art. 1094-1101).

Art. 1095 vorbeste despre Condiţiile recunoaşterii:

(1) Hotărârile referitoare la alte procese decât cele prevăzute la art. 1.094 pot fi recunoscute în România, spre a beneficia de autoritatea lucrului judecat, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) hotărârea este definitivă potrivit legii statului unde a fost pronunţată;
b) instanţa care a pronunţat-o a avut, potrivit legii statului de sediu, competenţa să judece procesul fără însă a fi întemeiată exclusiv pe prezenţa pârâtului ori a unor bunuri ale sale fără legătură directă cu litigiul în statul de sediu al respectivei jurisdicţii;
c) există reciprocitate în ceea ce priveşte efectele hotărârilor străine între România şi statul instanţei care a pronunţat hotărârea.
(2) Dacă hotărârea a fost pronunţată în lipsa părţii care a pierdut procesul, ea trebuie să constate, de asemenea, că părţii în cauză i-a fost înmânată în timp util atât citaţia pentru termenul de dezbateri în fond, cât şi actul de sesizare a instanţei şi că i s-a dat posibilitatea de a se apăra şi de a exercita calea de atac împotriva hotărârii.
(3) Caracterul nedefinitiv al hotărârii străine, decurgând din omisiunea citării persoanei care nu a participat la proces în faţa instanţei străine, poate fi invocat numai de către acea persoană.

Instanta romana nu examineaza in fond hotararea straina si nici nu o modifica, ci doar dispune recunoasterea acesteia pe teritoriul Romaniei.

Av.Gabriela GERBERlaw-419057_1920

Recent Posts

Leave a Comment

Contact

Start typing and press Enter to search