REGIMUL DEPOZITELOR BANCARE ALE SOȚILOR

 In Blog

REGIMUL DEPOZITELOR BANCARE ALE SOȚILOR
Potrivit art.317 alin.1 C.civ, fiecare soț poate să încheie orice acte juridice cu celuilalt soț sau cu terțe persoane, dacă prin lege nu se prevede altfel.
Conform art.317 alin.2 si 3 C.civ., fiecare soț poate să facă singur, fără consimțământul celuilalt soț, depozite bancare, precum și orice operațiuni în legătură cu acestea.
Independența soților în ceea ce privește depozitele bancare funcționează oricare ar fi regimul matrimonial concret aplicabil și indiferent de natura juridica a sumelor de bani depuse. Această regulă se aplică atât la deschiderea cât și pe toată durata de funcționare a contului bancar.
Astfel, în cadrul regimului matrimonial de separație, soțul proprietar exclusiv asupra bunurilor mobile poate dispune liber de acestea. Dacă sumele depuse ar fi bunuri comune, în cadrul comunității legale sau convenționale, soluția este aceeași deoarece prevederile art.345 alin.2 C.civ.sunt în sensul că un soț poate face singur acte de conservare, de administraare cu privire la oricare dintre bunurile comune, precum si acte de dobândire a bunurilor comune, iar potrivit art.346 alin.2 C.civ oricare dintre soți poate dispune, cu titlu oneros, de bunurile mobile comune a căror înstrăinare nu este supusă, potrivit legii, anumitor formalități de publicitate.
În timpul căsătoriei, soțul deponent are deplină independență în raporturile cu banca. El nu este obligat să-și justifice față de bancă puterile pe care le are și nici banca nu îi poate cere acest lucru, banca acționând exclusiv la ordinele acestuia.
Celălalt soț netitular al contului nu are nicio putere în raport cu banca în ceea ce privește funcționarea contului, regula fiind o aplicare practică a principiului respectării secretului bancar. Banca nu poate furniza informații despre soldul contului ori funcționarea acestuia.
După divorț, soțul titular al contului are în continuare dreptul de a dispune de sumele depuse, dacă prin hotărâre executorie nu se dispune altfel. În cadrul dosarului de partaj, soțul netitular poate solicita poprirea asigurătorie a contului, în scopul indisponibilizării sumelor, până la stabilirea naturii juridice a sumelor depuse in acesta.
În concluzie, principiul independenței fiecărui soț nu contravine regulilor regimului matrimonial, în condițiile în care efectele regimului matrimonial privesc raporturile dintre soți, iar nu și raporturile dintre soțul deponent și instituția de credit. Cu alte cuvinte, în raporturile dintre soți depozitul bancar nu schimbă natura juridică a sumelor (bunuri comune sau proprii), regulile bancare neputând înlătura, în raporturile dintre soți, regulile aplicabile regimului matrimonial.

Recent Posts
Showing 2 comments
 • Marian
  Răspunde

  Dupa deces cu sot supravietuitor, cat din conturile defunctului intra in masa succesorala si pe ce articol/lege se bazeaza? Se pare ca 1/2 sunt ale sotului supravietuitor si doar 1/2 intra in masa succesorala?

  • Gabriela Gerber
   Răspunde

   Daca conturile sunt constituite din finante comune ale sotilor, atunci 1/2 apartin sotiei si 1/2 intra in masa succesorala, de unde sotul supravietuitor are o cota parte in functie de clasa de descendenti cu care vine in concurs.

Leave a Comment

Contact

Start typing and press Enter to search