DREPT CIVIL

 • Redactare contracte, asistenţă la negocierea şi semnarea contractelor, tranzacţii
 • Redactare notificări
 • Acţiuni in instanţă (revendicări, uzucapiuni, anulare acte, reziliere/rezoluţiune contracte)
 • Moşteniri, donaţii, testamente
 • Consultaţii juridice

 DREPTUL FAMILIEI/RELAŢII DE FAMILIE

 • Acţiuni în instanţă (divorţ, exercitare autoritate părintească, program de vizitare, pensie de întreţinere, stabilirea locuinţei minorului)
 • Partaje
 • Regimuri matrimoniale
 • Alte probleme de familie (punerea sub interdicţie).

 RAPORTURI DINTRE PROFESIONIŞTI

 • Negociere contracte, redactare, atestare
 • Recuperare creanţe
 • Insolvenţă
 • Înfiinţări societăţi, modificări acte constitutive, atestare acte
 • Înfiintări PFA, modificări acte constitutive
 • Consultanţă

 EXECUTARE SILITĂ

 • Asistenţă şi reprezentare în faza executării silite
 • Contestaţii la executare, suspendarea executării, întoarcerea executării
 • Probleme cu băncile, societăţile de recuperare debite
 • Consultanţă

ASOCIAŢII ŞI FUNDAŢII

 • Înfiinţare ONG-uri, modificări ale actelor constitutive, desfiinţare
 • Asociaţii de proprietari – probleme specifice:
 • Relaţia cu autorităţile, contracte
 • Înfiinţarea/modificarea /înregistrarea actelor constitutive
 • Recuperarea sumelor restante
 • Acţiuni în instanţă

DREPTUL MUNCII/ ASIGURĂRI SOCIALE (PENSII)

 • Asistenţă şi reprezentare în relaţia cu angajatorul
 • Litigii de muncă/asigurări sociale (pensii)
 • Consultanţă

DREPT ADMINISTRATIV/CONTRAVENŢII

 • Contestări acte administrative, procedură prealabilă
 • Plângeri contravenţionale
 • Acţiuni în instanţă
 • Consultanţă

DREPT PENAL

 • Asistenţă juridică şi reprezentare dosare de urmărire penală sau instanţă
 • Consultanţă juridică
 • Cereri de liberare provizorie sub control judiciar/cauţiune
 • Cereri de amânare/întrerupere/executare pedeapsă
 • Cereri de revizuire, contestaţii în anulare
 • Contestaţii la executare
Contact

Start typing and press Enter to search